Dezenfektasyon
Su Arıtma
Tat ve Koku Giderimi Ozon Sağlık
Gıda Havuzlar
Tarım Hayvancılık
Ozonlu Yağlar

GIDA VE OZON GAZI


*** Ozonlu Yıkama ***

Gıda endüstrisinde doğrudan gıda ile temas eden veya dolaylı olarak gıdaların işlenmeleri sırasında kullanılan (meyve sebzelerin yıkama suyu, kullanma suyu v.b) suların bakteriyolojik dezefeksiyonu ve kimyasal arıtımında ozonlama başarı ile uygulanmaktadır.

Sebze ve meyve işleme tesislerinde; ıspanak, marul, pırasa, kiraz, çilek benzeri meyve ve sebzelere topraktan istenmeyen mikro-organizmalar bulaşarak, ürünün kalitesini düşürmektedir. Ozon jeneratörlerimiz tarafından üretilen ozon gazının, yıkama, soğutma ve taşıma sularında uygulanması, suların ve aynı zamanda sebze ve meyvelerin de dezenfeksiyonunu sağlamaktadır.

Gıda endüstrisinde kullanılan cam kavanozların ürün dolumundan önce ozonlu su püskürtülerek yıkanmasının, bakteriyolojik kirlilikleri önemli ölçüde engellediği görülmüştür.
Meşrubat ve bira sanayiinde suyun bünyesinde bulunan demir ve manganın giderilmesi ürün kalitesi açısından büyük önem taşır. Gıdalara ilave edilen sulardaki demir ve mangan miktarının 0.1 mg/lt yi aşmaması istenir. Demir ve manganın ozonlama yöntemiyle giderildiği durumlarda, ozonlu suyun gıdalarla teması genellikle istenmediğinden, dezenfeksiyon işlemi bittiğinde ozonun tümü, bir karbon filtresi yardımıyla alınmaktadır.

Ayrıca;

  • İşlenmemiş meyve sebzelerin, pişmiş ve yarı pişmiş gıdaların raf ömrünü arttırmak amacıyla soğukhava depolarının ortam atmosferinin dezenfeksiyonunda
  • Meyvelerin depolandığı ortamda çürümeyi geciktirmek amacıyla, etilen oksidasyonunda
  • Yemek fabrikalarının depolarında gıdalardan birbirine koku bulaşmasının önlenmesinde
  • Havalandırma kaynaklı veya hava yoluyla taşınabilen bakterilerin gıdalara bulaşmasının önlenmesinde
  • Gıdaların işlenmesinde kullanılan alet ekipmanın sanitasyonunda
  • Taşımacılıkta; araçlarda taşınan taze meyve sebzenin dayanma ömrünün artırılması

ozonun gıda alanında kullanıldığı şekiilerdir.


Ozon Nedir? Ozonun Özellikleri
Ozon Uygulama Alanları Ozon Kullanılan Sektörler
Ozon Jeneratörleri İletişim ve Sipariş
__
©2006 Mikronozon.com (Version 3.0)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _